دکتر ایزو

دکتر ایزو

شناسایی مدرک آموزشی اصل و گواهینامه های آموزشی معتبر ( با مورد کاوی گواهینامه اصل انستیتو BRS)

شناسایی مدرک و گواهینامه های آموزشی معتبر ( تشخیص گواهینامه های آموزشی تقلبی) مقدمه ثروت اصلی هر جامعه ای مردمان آن سرزمین هستند و این مردمان هستند که نیروی کار را تشکیل می دهند و توانایی و قدرت تولید و خلق ارزش را بوجود می آورند و برای نیروهای کار در هر کشوری کسب مهارت های آموزشی از اولویت های …

2021/09/22 بازدید: 5

دوره آموزش آنلاین سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018

دوره های سر ممیزی، دوره های پیشرفته انجام ممیزی است. این دوره در ۵ روز کاملا کارگاهی برگزار می شود. مباحث دوره: بحث در خصوص ممیزی سازمان ها به عنوان ممیز شخص سوم آشنایی با چالش ها و بحران های ممکن در شرکتهای مختلف به همراه یادگیری دانش و مهارت هدایت تکنیک های ممیزی براساس الزامات سیستم مدیریت ایمنی و …

2021/09/20 بازدید: 4

گروه کارخانجات شیشه اردکان موفق به اخذ استاندارد IMS از شرکت BRSM گردید

به گزارش روابط عمومی گروه کارخانجات شیشه اردکان و با ممیزی شهودی صورت پذیرفته از این سازمان، توسط تیم ممیزی شرکت بیکران راهکار سعادت نماینده BRSM، مهندس حجت اله باقری سر ممیز تیم ممیزی به همراه مهندس علی هداوند و مهندس رضا فخرایی، این شرکت موفق به اخذ گواهینامه بین المللی براساس استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ مدیریت کیفیت، ایزو ۱۴۰۰۱ مدیریت محیط زیست و ایزو ۴۵۰۰۱ مدیریت ایمنی وبهداشت …

بازدید: 3

تشخیص گواهی نامه های اصیل از نامعتبر ( تمیز گواهینامه های تقلبی ایزو از غیر تقلبی)

تشخیص گواهی نامه های اصیل و تمایز گواهینامه های تقلبی از غیر تقلبی مقدمه با توجه به علاقمندی کشورهای در حال توسعه به مدارک رسمی و غیر رسمی و دریافت گواهینامه های مختلف علمی و کاربردی ، در حال حاضر کشور ایران هم با چنین پدیده ای درگیر است و علاقمندان مدرک گرایی از مسیرهای قانونی و غیر قانونی به …

بازدید: 4

مدیریت اسناد الکتریکی با تأکید بر استاندارد بین المللی مدیریت اسناد «ایزو ۱۵۴۹۸»

ایزو ۱۵۴۹۸ از آنجا که با افزایش حجم اسناد الکترونیکی مسائل مربوط به سازماندهی، حفظ و نگهداری، پردازش، اطلاع رسانی و مدیریت آن ها مطرح می گردد، نویسندگان در این مقاله توجه خود را به استانداردهای مدیریت اسناد الکترونیکی معطوف کرده اند که یکی از ابزار گذار از مرحله مدیریت اسناد سنتی به مدیریت اسناد الکترونیکی است. ابتدا واژه استاندارد …

2021/09/15 بازدید: 11